Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Life is A Beautiful Journey That Is Meant To Be Lived To Its Fullest And Explored Endlessly....
Be Thankful For Painful Lessons And The People Who Taught You Exactly What You Needed,They Made It Possible For You To Become The Amazing Unstoppable Individual You Are Today.....
~Love Don’t Run~💘

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018[Η ομορφιά είναι συναίσθημα. Πάνω απ' όλα είναι αυτό που νιώθεις. Είναι το πάθος σου για δημιουργία. Είναι η γλύκα, η δύναμη κι η τόλμη στα μάτια σου. Είναι η λάμψη σου όταν μοιράζεσαι στιγμές, θέλω κι ανάγκες.Επιλέγω να ζω από δική μου επιλογή
και όχι τυχαία.
Επιλέγω να κάνω αλλαγές,
αντί για δικαιολογίες.
Επιλέγω να έχω κίνητρα
και να μην χειραγωγούμαι.
Επιλέγω τον αυτοσεβασμό
και όχι την αυτολύπηση.
Επιλέγω να είμαι χρήσιμος
και όχι χρησιμοποιούμενος.
Επιλέγω να υπερέχω,
και όχι να ανταγωνίζομαι.
Επιλέγω να ακούω την εσωτερική μου φωνή,
και όχι την τυχαία γνώμη του κόσμου.
Eileen CaddyΣάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

“To be creative means to be in love with life. You can be creative only if you love life enough that you want to enhance its beauty, you want to bring a little more music to it, a little more poetry to it, a little more dance to it.”
― OshoΠαρασκευή, 27 Ιουλίου 2018Divine Father and Divine Mother together form The Divine Creator, the Life Force for All That Is.

Their Children, are the Archangels. They are made during different creation cycles. The Archangel Michael is the first born, the very first Archangel.

Archangels can have First Incarnations--in this, the soul is the exact same as the original--but in a different body as an incarnation alive someplace in the Universe, for example, on Earth.

The Second Incarnations--are one with the Archangel's soul, but have a completely new soul of their own. And example would be Archangel Gabrielle, and Mother Mary as Incarnations of the Divine Mother.

An Aspect is a being who is incarnate, and has the energy of the Archangel, but is not a complete, full, incarnation. They are 'sponsored' by the Archangel who helped them to come into existence.

Prime Souls are the direct offspring of Divine Father and Divine Mother, but their purpose is to divide and spread into a big family of souls. These offspring from Prime Souls are considered to be the 'normal' souls, the most frequently seen. These Prime souls create Monads and also the Soul Families.

The Archangels and Angel souls do not divide like this--they split into Twins. The Archangels into Illuminated Twin Flames (there are 144,000 pairs incarnate). And the Angels split into Twin Flames.

The source of the notion that the elect possess the Name is found in the book of Revelation where it is said to be written on their foreheads (Revelation 14:1 cf. also 22:4). Another metaphor used by the Valentinians to describe gnosis is being joined to a bridegroom angel. In Theodotus, the notion of being joined to an angel is linked to receiving the Name. (Excerpts of Theodotus 22:4-5) In Theodotus we find the notion that the angels share in the Name (the Son). He refers to this as angelic baptism (Excerpts of Theodotus 22:4-5). Thus the bridegroom angels should be seen as essentially identical with the names that the Father calls. At the reception of gnosis, one receives one's angel/name.In his dialogue The Symposium, Plato has Aristophanes present a story about soulmates. Aristophanes states that humans originally had four arms, four legs, and a single head made of two faces. He continues that there were three genders: man, woman and the "Androgynous", each with two sets of genitalia with the Androgynous having both male and female genitalia. The men were children of the sun, the women were children of the earth and the Androgynous were children of the moon, which was born of the sun and earth. It is said that humans had great strength at the time and threatened to conquer the gods. The gods were then faced with the prospect of destroying the humans with lightning as they had done with the Titans but then they would lose the tributes given to the gods by humans. However, they realized that they would then lose their biggest energy sources, for we humans provide labor and energy that is vital to the survival to the kingly gods up in the Higher Dimensions. Zeus developed a creative solution by splitting humans in half as punishment for humanity's pride and doubling the number of humans who would give tribute to the gods. These split humans were in utter misery to the point where they would not eat and would perish so Apollo had sewn them up and reconstituted their bodies with the navel being the only remnant harkening back to their original form. Each human would then only have one set of genitalia and would forever long for his/her other half; the other half of his/her soul. It is said that when the two find each other, there is an unspoken understanding of one another, that they feel unified and would lie with each other in unity and would know no greater joy than that.

To reunite with your polar “mirror,” (Twin Flame) it takes great commitment. It requires a self-healing, self-realization, and self-empowerment. This involves a fair amount of ego-slaying so one can emancipate herself from a Matrix that conditions as to get stuck in Karmic Soulmate relationships and false temptations…Indeed: the gods above may not want us to find our soul’s greatest mirror for we will become just like them: gods above! Angels unite us, demons divide us!


“Society is the extension of the individual... Therefore, if the individual fundamentally changes, the world will inevitably change.”